May 1, 2009

Tentang Waktu

Ambillah waktu untuk berfikir, itu
adalah sumber kekuatan….

Ambillah waktu untuk bermain, itu
adalah rahsia dari masa muda yang
abadi….

Ambillah waktu untuk berdoa, itu
adalah sumber ketenangan….

Ambillah waktu untuk belajar, itu
adalah sumber kebijaksanaan….

Ambillah waktu untuk mencintai dan
dicintai, itu adalah hak istimewa yang
diberikan Tuhan….

Ambillah waktu untuk bersahabat, itu
adalah jalan menuju kebahagiaan….

Ambillah waktu untuk tertawa, itu
adalah musik yang menggetarkan hati….

Ambillah waktu untuk memberi, itu
adalah membuat hidup terasa bererti….

Ambillah waktu untuk bekerja, itu
adalah nilai keberhasilan….

Ambillah waktu untuk beramal, itu
adalah kunci menuju syurga…

-HAMKA-

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SILAP MATA :)